968/2019

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 509/2004:

1 §

Vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun ansiotulon määrä on:

1) vahinkoa kärsineen täytettyä 18 vuotta 8 710 euroa vuodessa;

2) vahinkoa kärsineen täytettyä 23 vuotta 38 170 euroa vuodessa;

3) vahinkoa kärsineen täytettyä 35 vuotta 48 390 euroa vuodessa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta annettu valtioneuvoston asetus (390/2018).

Korvaukseen, joka määrätään ansionmenetyksestä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö
Katri Kummoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.