904/2019

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen (162/2016) 3 ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 4 § asetuksessa 226/2018, seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä kolme valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta.

Jos neuvoston jäsen eroaa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä kesken toimikauden, opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää työ- ja elinkeinoministeriötä ja valtioneuvoston kansliaa kuultuaan hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvosto ja sen puheenjohtaja, tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, voivat kutsua asiantuntijoita neuvoston työn tueksi.

4 §
Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hyväksyy neuvoston kokouksen asialistan. Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä muuta jäsentä.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintaa valmistellaan valtioneuvoston kanslian, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Akatemian ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin edustajista koostuvassa ryhmässä, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Valmisteluryhmä vastaa neuvoston kokousten, kokousasiakirjojen ja muun materiaalin valmistelusta. Valmisteluryhmä toimii vuorovaikutuksessa muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 2019.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Annika Saarikko

Hallitusneuvos
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.