896/2019

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1451/2014) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 398/2017, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Turun yliopiston Euroopan ulkopuolisten kielten koulutusvastuuta sekä konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Annika Saarikko

Johtaja
Birgitta Vuorinen

Liite

LUETTELO ALOISTA, JOILLA YLIOPISTOT JÄRJESTÄVÄT ALEMPAAN JA YLEMPÄÄN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAA KOULUTUSTA HUMANISTISELLA, KASVATUSTIETEELLISELLÄ, LUONNONTIETEELLISELLÄ, YHTEISKUNTATIETEELLISELLÄ JA TEKNIIKAN KOULUTUSALALLA, SEKÄ OPETTAJANKOULUTUKSEN KOULUTUSVASTUUN JAOSTA YLIOPISTOJEN VÄLILLÄ

Yliopistojen nimien lyhenteet:

AYO Aalto-yliopisto
HY Helsingin yliopisto
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal högskolan
ISY Itä-Suomen yliopisto
JY Jyväskylän yliopisto
LLTY Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto
LY Lapin yliopisto
OY Oulun yliopisto
TaY Tampereen yliopisto
TY Turun yliopisto
VY Vaasan yliopisto
ÅA Åbo Akademi

HUMANISTINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella koulutusalalla:

Filosofia HY, TaY, ÅA
Kirjallisuus HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Historia HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Musiikkikasvatus JY
Uskontotieteet HY, TY, ÅA
Suomen kieli ja sen sukukielet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Pohjoismaiset kielet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Englannin kieli HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Saksan kieli HY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Ranskan kieli ja muut romaaniset
kielet HY, JY, TY, ÅA
Espanjan kieli HY, TY
Italian kieli HY, TY
Slaavilaiset kielet HY, ISY, JY, TaY, ÅA
Balttilaiset kielet HY
Klassiset kielet HY, TY
Euroopan ulkopuoliset kielet HY, TY
Saamen kieli OY
Viittomakieli JY
Logopedia HY, OY, TaY, TY, ÅA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUS

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Kasvatustieteet HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Erityispedagogiikka HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA
Kotitaloustiede HY, ISY, ÅA
Käsityötiede HY, ISY, TY, ÅA
Musiikkikasvatus OY

Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Lastentarhanopettajakoulutus HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Luokanopettajakoulutus HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Kotitalouden aineenopettajakoulutus HY, ISY, ÅA
Käsityön aineenopettajakoulutus HY, ISY, TY, ÅA
Musiikin aineenopettajakoulutus OY
Erityisopettajakoulutus HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA
Opinto-ohjaajakoulutus ISY, JY, ÅA
Opettajan pedagogiset opinnot HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Ruotsinkielinen
ammatillinen opettajankoulutus ÅA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta luonnontieteellisellä koulutusalalla:

Biotieteet HY, ISY, JY, OY, TaY*, TY, ÅA
Kemialliset ja fysikaaliset tieteet HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA
Geotieteet HY, ISY, OY, TY, ÅA
Matemaattiset tieteet ja tilastotieteet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Tietojenkäsittelytieteet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

* Tampereen yliopistolla ei kuitenkaan ole 2 §:ssä tarkoitettua opetettavan aineen järjestämisvastuuta biotieteissä.

TEKNIIKAN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tekniikan koulutusalalla:

Arkkitehtuuri AYO, OY, TaY
Biotekniikka AYO, TaY, TY
Energiatekniikka AYO, LLTY, TaY, VY
Kemian- ja prosessitekniikka AYO, LLTY, TaY, OY, ÅA
Konetekniikka AYO, LLTY, OY, TaY, TY
Maisema-arkkitehtuuri AYO
Materiaalitekniikka AYO, TaY, TY
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka AYO, TaY
Sähkö- ja automaatiotekniikka AYO, LLTY, OY, TaY, VY
Teknis-luonnontieteellinen ala AYO, LLTY, TaY*
Tieto- ja viestintätekniikka AYO, LLTY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Tuotantotalous AYO, LLTY, OY, TaY, VY
Ympäristötekniikka AYO, LLTY, OY, TaY

* Tampereen yliopistolla on lisäksi 2 §:ssä tarkoitettu opetettavien aineiden järjestämisvastuu matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa.

YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla:

Filosofia HY, JY, TY
Sosiaalityö HY, HY (SSKH), ISY, JY, LY, TaY, TY

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.