805/2019

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkölaitteistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1434/2016) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Standardeista poikkeaminen

Jos olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julkaisuista sähköturvallisuuslain 34 §:n nojalla poiketaan, laadittavassa selvityksessä tulee esittää:

1) olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi valitut ratkaisut;

2) kuvaus siitä, miten ratkaisut täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset;

3) tilaajan antama suostumus standardeista tai julkaisuista poikkeamiseen;

4) selvityksen laatijan yksilöinti ja allekirjoitus.Tämä asetus tulee voimaan päivänä 15 heinäkuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2019

Työministeri
Timo Harakka

Hallitussihteeri
Sirpa Sillstén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.