760/2019

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on 17 päivänä joulukuuta 2018 päättänyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla ja yleissopimuksen liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännökset rautatiemateriaalin teknisestä hyväksymisestä) nojalla muuttaa osajärjestelmiä koskevia teknisiä määräyksiä (UTP GEN-B) ja muuttaa tavaraliikennepalvelujen telemaattisia sovelluksia kokevia teknisiä määräyksiä (UTP TAF). Määräyksiin tehdyt muutokset tulivat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Edellä esitetyt määräysmuutokset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan ja muutoksilla saatetaan määräykset vastaamaan unionilainsäädäntöä.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://otif.org (Reference texts > Technical Interoperability > Prescriptions and Other Rules) ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Liikenneneuvos
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.