753/2019

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019–2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012) tarkoitetusta koulujakelutuesta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) syyslukukaudella ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2019;

2) kevätlukukaudella ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2020.

3 §
Tukikelpoiset maitotuotteet

Koulujakelutukea voidaan myöntää maidon, piimän ja muiden hapanmaitotuotteiden sekä juustojen, jäljempänä maitotuotteet, hankintaan. Maitotuotteet saavat olla laktoosittomia. Tuorejuustot ja sulatejuustot eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia.

Edellytyksenä on lisäksi, että:

1) maito ja piimä ovat D-vitaminoituja ja sisältävät rasvaa enintään 0,5 prosenttia;

2) muissa hapanmaitotuotteissa kuin piimässä, on maitoa vähintään 90 painoprosenttia ja rasvaa enintään 1 prosenttia ja sokeria enintään 10 painoprosenttia;

3) juustoissa on enintään 10 prosenttia muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia ja rasvaa enintään 17 prosenttia ja suolaa enintään 1,2 painoprosenttia.

4 §
Tukikelpoiset hedelmät ja vihannekset

Koulujakelutukea voidaan myöntää syyslukukaudella seuraavien tuoreiden tai pakastettujen hedelmien ja vihannesten hankintaan:

1) herne;

2) kurkku;

3) lanttu;

4) porkkana;

5) tomaatti;

6) herukat;

7) mansikka;

8) mustikka;

9) puolukka;

10) omena.

Tukea voidaan myöntää kevätlukukaudella 1 momentissa mainittujen tuotteiden lisäksi seuraavien tuotteiden hankintaan:

1) appelsiini;

2) banaani;

3) klementiini;

4) mandariini.

5 §
Tuotteiden jakaminen kouluaterioiden yhteydessä

Tukikelpoisia tuotteita voidaan jakaa tavallisten kouluaterioiden yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 11 artiklassa säädetyin edellytyksin.

6 §
Kohderyhmä

Koulujakelutukea myönnetään julkisessa tai viranomaisen hyväksymässä yksityisessä päiväkodissa tai esikoulussa olevien lasten sekä perusasteen oppilaitosta käyvien oppilaiden kulutukseen tarkoitettujen tukikelpoisten tuotteiden hankintaan.

Koulujakelutukea myönnetään lisäksi toisen asteen oppilaitosta käyvien oppilaiden kulutukseen tarkoitettujen tukikelpoisten maitotuotteiden hankintaan.

7 §
Koulujakelutuen määrä

Koulujakelutukea voidaan myöntää yhteensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuotteille enintään 3 474 689 euroa ja hedelmä- ja vihannestuotteille enintään 1 449 047 euroa.

Tukea maidon tai piimän toimittamiseen myönnetään enintään 0,16 euroa litralta. Jos maito tai piimä on tuotettu luonnonmukaisesti, tukea myönnetään kuitenkin enintään 0,34 euroa litralta. Tukea juustojen toimittamiseen myönnetään enintään 0,72 euroa kilogrammalta. Tukea muiden hapanmaitotuotteiden toimittamiseen myönnetään enintään 0,10 euroa kilogrammalta tuotteen maitoainesosalle.

Tukea hedelmä- ja vihannestuotteiden toimittamiseen myönnetään enintään 65 prosenttia hankintahinnasta. Jos hedelmät ja vihannekset on tuotettu luonnonmukaisesti, tukea myönnetään kuitenkin enintään 75 prosenttia niiden hankintahinnasta.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää 1 momentissa säädetyt euromäärät, tuen määrää pienennetään maitotuotteiden tai hedelmien ja vihannesten enimmäismäärän ylitystä vastaavasti.

8 §
Koulujakelutuen määrän rajoitukset

Tukea voidaan myöntää enintään 0,25 litraa maitoa vastaavan määrän maitotuotteita ja 150 gramman hedelmiä ja vihanneksia toimittamiseen oppilasta tai lasta ja yhtä koulu- tai toimintapäivää kohden. Maidon määrä juustoissa lasketaan siten, että 100 kilogrammaa juustoa vastaa 765 litraa maitoa. Kilogrammat muutetaan litroiksi käyttämällä kerrointa 1,03.

Tukea ei myönnetä arvonlisäveron eikä kuljetus- tai jakelukustannusten osuuteen hankintahinnasta. Tuotteen hankintahinta ei saa merkittävästi ylittää tuotteen keskimääräistä markkinahintaa.

9 §
Tukikausi

Koulujakelutukea voidaan myöntää:

1) syys- ja kevätlukukauden aikana toimitetuille maitotuotteille;

2) syyslukukaudella 1 päivän elokuuta ja 31 päivän lokakuuta 2019 välisenä aikana toimitetuille hedelmille ja vihanneksille;

3) kevätlukukaudella 1 päivän helmikuuta ja 30 huhtikuuta 2020 välisenä aikana toimitetuille hedelmille ja vihanneksille.

10 §
Tuen hakeminen

Hyväksytyn koulujakelutuen hakijan on haettava maitotuotteiden toimittamiseen tukea siten, että tukihakemus kattaa kokonaan syys- tai kevätlukukauden. Hyväksytyn koulujakelutuotteiden toimittajan on haettava maitotuotteiden toimittamiseen tukea siten, että jokainen tukihakemus kattaa yhden kuukauden ajanjakson.

Hyväksytyn koulujakelutuen hakijan tai hyväksytyn koulujakelutuotteiden toimittajan on haettava hedelmien ja vihannesten toimittamiseen tukea siten, että tukihakemus kattaa koko 9 §:n 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun tukikauden.

Tukea haetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 3 kuukauden ajanjakson kuluessa.

11 §
Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteiden enimmäismäärä

Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteisiin voidaan myöntää yhteensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuotteiden osalta enintään 350 000 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta enintään 150 000 euroa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019 annettu valtioneuvoston asetus (1101/2018).

Oppilaitoksille ja päiväkodeille viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2019 toimitettujen tuotteiden tukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.