752/2019

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 14 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1508/2015:

1 §

Saaristoasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan maa- ja metsätalousministeriön esityksestä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten tulee olla saaristoalueiden oloihin perehtyneitä.

Neuvottelukunnan toimikaudesta säädetään saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 14 §:n 2 momentissa.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, maa- ja metsätalousministeriö nimeää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.

2 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja voi kutsua neuvottelukunnan koolle.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä ovat läsnä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata saariston kehityksen edistämisestä annetun lain toteutumista;

2) seurata aktiivisesti saariston oloja ja hankkia niitä koskevia tarpeelliseksi katsottavia tietoja;

3) olla yhteistoiminnassa saaristokuntien, saaristo-osakuntien, muiden saaristoalueiden ja sisävesialueiden sekä niillä toimivien järjestöjen ja valtion viranomaisten kanssa;

4) valmistella saaristo-ohjelma sekä osallistua valtioneuvoston mahdollisen saaristopoliittisen periaatepäätöksen tai vastaavan muun päätöksen valmisteluun yhteistyössä kuntien, maakuntien liittojen, valtion viranomaisten ja muiden tahojen kanssa;

5) käsitellä kuntien, maakuntien liittojen, valtion viranomaisten, järjestöjen sekä tarvittaessa muiden tahojen neuvottelukunnalle tekemiä esityksiä; sekä

6) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja.

4 §

Neuvottelukunta voi asioiden valmistelua varten asettaa työryhmiä ja kutsua niihin jäseniksi neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä.

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri, muita sihteereitä ja muuta tarvittavaa henkilökuntaa. Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan saaristoasiain neuvottelukunnasta annettu asetus (387/1987).

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Laura North

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.