713/2019

Helsingissä 29 toukokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 402/2014, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 §
Keskimääräinen kuukausitulo

Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat:

1) valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) yleisradiovero;

5) vakuutetun sairausvakuutusmaksu;

6) työntekijän työeläkevakuutusmaksu;

7) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

1 a §
Kuukausitulon laskemisen perusteena käytettävä verotus

Kuukausitulon laskemisen ensisijaisena perusteena on viimeisin verotus, joka on päättynyt ennen edellisen marraskuun loppua, siihen mainittua marraskuuta edeltävän lokakuun loppuun mennessä tehtyine muutoksineen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Helsingissä 29 toukokuuta 2019

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö
Ville Hinkkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.