706/2019

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (513/2012) nojalla:

1 §

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Jakartassa 9 päivänä marraskuuta 2009 tehty sopimus on voimassa 1 päivästä toukokuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt puitesopimuksen 19 päivänä kesäkuuta 2012 ja tasavallan presidentti 14 päivänä syyskuuta 2012. Hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle 22 päivänä lokakuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (513/2012) tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2019.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2019.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 29/2019)

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Ulkoministeri
Timo Soini

Lähetystöneuvos
Sami Leino

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.