701/2019

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 5 §:n 1 momentin 13 kohta ja 10 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 954/2014, sekä

muutetaan 6 §:n 2 momentti, 9 §, 13 §:n 2 momentti sekä 13 a §:n 1 momentin 4 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti asetuksessa 441/2015, 9 § asetuksissa 954/2014 ja 520/2017 sekä 13 a §:n 1 momentin 4 kohta asetuksessa 1093/2013, seuraavasti:

6 §
Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö

Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen ja varhaiskasvatuksen tehtävät perustamis- ja investointihankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa kirjastotoimeen ja perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (714/2018), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitettuihin investointihankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialaan kuuluvissa ruotsinkielistä väestöä koskevissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.


9 §
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;

2) perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;

3) perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun kelpoisuusvaatimuksia koskevan erivapauden myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (1075/2000) tarkoitetun välitysliikerekisterin valtakunnallisesta kehittämisestä.

13 §
Lapin aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja varhaiskasvatuslaissa tarkoitetut investointihankkeisiin liittyvät tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

13 a §
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:


4) liikuntalaissa (390/2015) tarkoitetut liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät.


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja varhaiskasvatuslaissa tarkoitetut investointihankkeisiin liittyvät tehtävät myös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2019

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.