660/2019

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (888/2017) 2 ja 4 § seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu:

1) lyhytaikaiset pienriistaluvat metsästysalueittain:
–  pienriistalupa sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 17 €/vuorokausi
–  pienriistalupa muulle riistalle kuin kanalinnuille 10 €/vuorokausi;
2) pienriistan alueelliset kausiluvat seuraavasti:
–  pienriistan kausiluvat ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 130 €
–  kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille 80 €
–  jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 65 €
–  jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille 40 €
–  osakausilupa ajalle 1.11.–30.4. 55 €
–  pienpetokausilupa ajalle 1.8.–30.4. 10 €
–  majavakausilupa ajalle 20.8.–30.4. 20 €
–  kaiken pienriistan kausilupa Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 67 €;
3) henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella tai sen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä:
–  vuorokausi 25 €
–  kausi 50 €;
4) suden tai ilveksen metsästyslupa yhteisluvan jäsenenä 25 €/henkilö;
5) suurpetojen aluelupapäätös, ei pinta-alaperusteinen 40 €/päätös
6) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa:
–  vuorokausi 12 €
–  2 vuorokautta 24 €
–  3 vuorokautta 36 €
–  kausi 42 €;
7) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 25 €/kausi;
8) ulkomaalaisen metsästyslupa yleiselle vesialueelle ajalle 1.6.–31.12.:
–  vuorokausi 10 €
–  kausi 70 €;
9) metsästyslupa hylkeen pyyntiin valtion yksityisluonteisilla vesialueilla meressä tai ulkomaalaiselle yleiselle vesialueelle meressä ajalle 16.4.–31.12. seuraavasti:
–  viikko 15 €
–  kausi 42 €;
10) kalastuslain (379/2015) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kuntalaisen kausilupa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla 40 €/kausi;

11) pyydyslupamaksut kalenterivuodeksi pyydyslupa-alueittain seuraavasti:

Pyydys Lupa-alueet I Lupa-alueet II Lupa-alueet III
Verkko; pituus enintään 31 m 4 € 6 € 10 €
Katiska (3 kpl) 4 € 6 € 10 €
Syöttikoukku, 10 kpl 4 € 6 € 10 €
Rysä, korkeus enintään 1,5 m 4 € 6 € 10 €
Pitkäsiima, enintään 100 koukkua 4 € 6 € 10 €
Nuotta alle 6 m tai paunetti 24 € 24 € 40 €
Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi 4 € 6 € 10 €

12) ravustusluvat lupa-alueittain seuraavasti:

– kalenterivuosi 5 €/merta, rapuhaavi tai muu vastaava pyydys;
13) pyydysluvat alueittain kaupalliseen kalastukseen kalenterivuodeksi seuraavasti:
Pyydys Maksu / kalenterivuosi
–  nuotta 100 €
–  rysä (enintään 1,5 m korkea) 10 €
–  rysä (1,5–5 m korkea) 60 €
–  rysä (yli 5 m korkea) 130 €
–  trooli 200 €
–  verkko, rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut 10 kpl ja enintään 100 koukun pitkäsiima 3 €;
14) Metsähallituksesta annetussa laissa (234/2016) tarkoitettua metsästystä tai kalastusta koskevaa aluekohtaista kiintiöpäätöstä koskevaan valitukseen erikseen annettava kirjallinen päätös 50 €;
15) metsästys- tai kalastuslupaa koskeva muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 30 €.
Sähköisellä viestintävälineellä haettavia lupia (mobiililuvat) voidaan myöntää seuraavasti:
–  henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella tai sen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä:
vuorokausi 25,12 € + mpm
kausi 50,41 € + mpm
–  henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa:
1 vuorokausi 11,77 € + mpm
2 vuorokautta 24,12 € + mpm
3 vuorokautta 35,22 € + mpm
4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavat julkisoikeudelliset suoritteet ovat maksuttomia:

1) Kalastuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvan lupa kalastukseen edellä mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla;

2) kalastuslain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen alle 18-vuotiaan kuntalaisen kausilupa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla;

3) Metsähallituksen myöntämä valvontaa tai kalavedenhoitoa taikka riistanhoitotöitä vastaan annettu lupa kalastukseen tai metsästykseen;

4) Metsähallituksen myöntämä sidosryhmälupa;

5) kolttalain (253/1995) 9 §:ssä ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 87 §:ssä maksuttomaksi säädetyt suoritteet mainituissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin;

6) puunotto-oikeutta koskevat päätökset;

7) vapakalastuslupa viehekalastukseen alle 15-vuotiaalle, lukuun ottamatta:

a) lupaa kalastuskohteelle, jossa vuorokausikohtainen lupamäärää on rajoitettu enintään 8 lupaan vuorokaudessa;

b) kalastuslupaa, joka perustuu Metsähallituksen kalastusoikeuteen yhteisalueen osakkaana tai Metsähallituksen toisten kalastusoikeuden haltijoiden kanssa tekemään sopimukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2019, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Sanna Koljonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.