613/2019

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 38 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 504/2017:

1 §
Haahkan metsästys

Uroshaahkan metsästys on kielletty kesäkuun 1 päivästä kesäkuun 15 päivään muualla kuin liitteenä olevaan karttaan erikseen merkityllä alueella. Tällä alueella metsästys on sallittu lukuun ottamatta sellaisia saaria ja luotoja, joilla esiintyy naarashaahka poikasineen tai on etelänkiisla-, riskilä- tai ruokkiyhdyskunta.

Uroshaahkan metsästys on kielletty lisäksi koko maassa kesäkuun 16 päivästä joulukuun 31 päivään.

Naarashaahkan ja sen saman vuoden poikasen metsästys on kielletty koko maassa elokuun 20 päivän kello 12:sta joulukuun 31 päivään.

Uroshaahkan yleisestä rauhoitusajasta säädetään metsästysasetuksen (666/1993) 24 §:n 17 kohdassa ja naarashaahkan ja sen saman vuoden poikasen yleisestä rauhoitusajasta mainitun asetuksen 24 §:n 16 kohdassa.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2019 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Jussi Laanikari

Liite: MMa haahkan metsästyksen rajoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.