607/2019

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (506/2017) nojalla:

1 §

Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 tehty sopimus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 26 päivänä kesäkuuta 2017 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 10 päivänä heinäkuuta 2017. Ratifioimiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 20 päivänä heinäkuuta 2017.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (506/2017) tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2019.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2019.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 24/2019)

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2019

Ulkoministeri
Timo Soini

Ulkoasiainneuvos
Ari Mäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.