570/2019

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1461/2007) 2 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1730/2015, seuraavasti:

2 a §
Siviilipalveluksen koulutusjaosto

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan alaisena toimii siviilipalveluksen koulutusjaosto. Siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioi, kehittää ja valvoo siviilipalveluksen peruskoulutusjakson ja täydennyspalveluksen koulutusta.

Koulutusjaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan kehittämis- ja hallintokeskusta edustava jäsen. Neuvottelukunta nimeää koulutusjaoston muut jäsenet. Koulutusjaoston jäseniksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2019

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Erityisasiantuntija
Elli Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.