538/2019

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 20 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 41/2012, seuraavasti:

20 §
Vaihtomoottorit

Vaihtomoottorin, lukuun ottamatta moottorivaunujen, veturien ja sisävesialusten käyttövoimamoottoreita, on oltava niiden raja-arvojen mukainen, jotka korvattavan moottorin oli täytettävä, kun se alun perin saatettiin markkinoille.

Edellä 9 a ja 9 b §:stä poiketen Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa luvan saattaa markkinoille seuraavat moottorivaunujen ja vetureiden moottorit:

1) vaihtomoottorin, joka on vaiheen 3 a rajojen mukainen, silloin kun sillä korvataan moottorivaunun ja veturin moottori, joka:

a) ei täytä vaiheen 3 a määräystä; tai

b) täyttää vaiheen 3 a määräyksen, mutta ei vaiheen 3 b määräystä;

2) vaihtomoottorin, joka ei ole vaiheen 3 a rajojen mukainen, silloin kun sillä korvataan moottori moottorivaunussa, jossa ei ole ajonhallintalaitetta ja joka ei liiku itsenäisesti, jos vaihtomoottori täyttää vähintään yhtä tiukan määräyksen kuin moottori samantyyppisessä olemassa olevassa moottorivaunussa;

Lupa voidaan myöntää vain, jos Liikenne- ja viestintävirasto toteaa, että uusimman sovellettavan vaiheen raja-arvoja noudattavan vaihtomoottorin asentaminen kyseiseen moottorivaunuun tai veturiin on teknisesti huomattavan vaikeaa.

Moottoriin kiinnitettävässä merkinnässä on oltava teksti ”VAIHTOMOOTTORI” ja viittaus sovellettavaan poikkeukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.