495/2019

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1387/2014) 7 §, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 33/2017, seuraavasti:

7 §
Neuvonnasta maksettava enimmäiskorvaus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan osoitetuista varoista voidaan korvata neuvontaa antavalle elimelle neuvojan antamasta neuvonnasta enintään 1 500 euroa neuvontakertaa kohden ja yhteensä enintään 10 000 euroa maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden koko ohjelmakauden aikana.

Neuvontakerralta maksettavan korvauksen enimmäismäärää ei koroteta, vaikka neuvontaan osallistuu yhtä useampi henkilö. Maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden maksettavan tuen enimmäismäärässä otetaan tällöin kuitenkin huomioon neuvontaan osallistuvien viljelijöiden lukumäärällä jaettu suhteellinen osuus neuvonnan kustannuksesta.

Neuvontakerralla tarkoitetaan neuvontatapahtumaa, joka annetaan maatilalla, maastossa, neuvottavan tai neuvojan tiloissa taikka sähköisesti etäyhteyden avulla.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Jarno Virta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.