365/2019

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2019

Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1323/2011) 1 §:n 2 momentti ja 7 §,

sellaisena kuin niistä on 7 § asetuksessa 49/2015, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Sotilaallisen harjoitusalueen tai rajaturvallisuuteen liittyvän harjoitusalueen osaa taikka Rajavartiolaitoksen rajavartiolain 39 §:n 3 momentin nojalla käyttöönsä ottamaa kiinteistöä koskevan tilapäisen liikkumisrajoituksen tai -kiellon määräämisestä säädetään rajavartiolaissa.

7 §
Tilapäisen liikkumisrajoituksen tai -kiellon merkitseminen

Rajavartiolain 71 §:n 1 momentin nojalla määrätyn sotilaallisen harjoitusalueen ja rajaturvallisuuteen liittyvän harjoitusalueen osaa sekä Rajavartiolaitoksen mainitun lain 39 §:n 3 momentin nojalla käyttöönsä ottamaa kiinteistöä koskeva tilapäinen liikkumisrajoitus ja -kielto on merkittävä alueen reunoille sijoitetuilla selkeästi havaittavilla tauluilla tai nauhoilla taikka merkittävä tai ilmoitettava muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2019

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos
Anne Ihanus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.