364/2019

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2019

Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (656/2005) 4 §:n 21 kohta ja

muutetaan 1 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 774/2014, seuraavasti:

1 §
Säädösperusta

Rajavartiomiehen oikeudesta käyttää virkatehtävää suorittaessaan voimakeinoja säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 31 §:ssä sekä rajavartiolain (578/2005) 35 ja 38 a §:ssä. Varautumisesta voimakeinojen käyttöön säädetään rajavartiolain 35 b §:ssä, ampuma-aseen käytöstä 35 c §:ssä ja sitomisesta 35 d §:ssä. Rajavartiomiehen varustamisesta voimankäyttö- ja suojavälineillä säädetään rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 61 §:ssä.

Tämä asetus ei koske aluevalvontalaissa (755/2000) tarkoitettujen voimakeinojen käyttöä. Tämä asetus ei myöskään koske Rajavartiolaitoksen toimintaa rajavartiolain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä.

Oikeudesta määrätä kulkuneuvo pysäytettäväksi säädetään rajavartiolain 38 §:ssä, tieliikennelaissa (267/1981), maastoliikennelaissa (1710/1995), vesiliikennelaissa (463/1996), pelastuslaissa (379/2011), merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009), kalastuslaissa (379/2015) ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2019

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos
Anne Ihanus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.