286/2019

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus Sloveniaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

1 §

Euroopan vakausmekanismin perustamisesta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä tehtyyn sopimukseen Sloveniaan sovelletun peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisestä johtuvat mukautukset, jotka Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvosto on hyväksynyt 17 päivänä joulukuuta 2018, ovat tulleet voimaan 19 päivänä helmikuuta 2019 niin kuin niistä on sovittu.

2 §

Sopimuksen mukautukset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2019.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Seppo Tanninen

Liitteet

Sopimuksen mukautukset

Liite I

EVM:n jakoperuste

EVM:n jäsen EVM:n jakoperuste (%)
Belgian kuningaskunta 3,4519
Saksan liittotasavalta 26,9496
Viron tasavalta 0,1847
Irlanti 1,5806
Helleenien tasavalta 2,7962
Espanjan kuningaskunta 11,8174
Ranskan tasavalta 20,2381
Italian tasavalta 17,7839
Kyproksen tasavalta 0,1948
Latvian tasavalta 0,2746
Liettuan tasavalta 0,4063
Luxemburgin suurherttuakunta 0,2486
Malta 0,0726
Alankomaiden kuningaskunta 5,6756
Itävallan tasavalta 2,7632
Portugalin tasavalta 2,4910
Slovenian tasavalta 0,4679
Slovakian tasavalta 0,8184
Suomen tasavalta 1,7844
Yhteensä 100,0

Edellä olevat luvut on pyöristetty neljään desimaaliin.

Annex I

Contribution key of the ESM

ESM Member ESM key (%)
Kingdom of Belgium 3,4519
Federal Republic of Germany 26,9496
Republic of Estonia 0,1847
Ireland 1,5806
Hellenic Republic 2,7962
Kingdom of Spain 11,8174
French Republic 20,2381
Italian Republic 17,7839
Republic of Cyprus 0,1948
Republic of Latvia 0,2746
Republic of Lithuania 0,4063
Grand Duchy of Luxembourg 0,2486
Malta 0,0726
Kingdom of the Netherlands 5,6756
Republic of Austria 2,7632
Portuguese Republic 2,4910
Republic of Slovenia 0,4679
Slovak Republic 0,8184
Republic of Finland 1,7844
Total 100,0

The above figures are rounded to four decimals.

Liite II

Peruspääomaan tehdyt merkinnät

EVM:n jäsen Osakkeiden lukumäärä Pääomamerkintä (EUR)
Belgian kuningaskunta 243 285 24 328 500 000
Saksan liittotasavalta 1 899 406 189 940 600 000
Viron tasavalta 13 020 1 302 000 000
Irlanti 111 404 11 140 400 000
Helleenien tasavalta 197 078 19 707 800 000
Espanjan kuningaskunta 832 888 83 288 800 000
Ranskan tasavalta 1 426 383 142 638 300 000
Italian tasavalta 1 253 406 125 340 600 000
Kyproksen tasavalta 13 733 1 373 300 000
Latvian tasavalta 19 353 1 935 300 000
Liettuan tasavalta 28 634 2 863 400 000
Luxemburgin suurherttuakunta 17 521 1 752 100 000
Malta 5 117 511 700 000
Alankomaiden kuningaskunta 400 015 40 001 500 000
Itävallan tasavalta 194 753 19 475 300 000
Portugalin tasavalta 175 566 17 556 600 000
Slovenian tasavalta 32 977 3 297 700 000
Slovakian tasavalta 57 680 5 768 000 000
Suomen tasavalta 125 768 12 576 800 000
Yhteensä 7 047 987 704 798 700 000

Annex II

Subscriptions to the authorised capital stock

ESM Member Number of shares Capital subscription (EUR)
Kingdom of Belgium 243 285 24 328 500 000
Federal Republic of Germany 1 899 406 189 940 600 000
Republic of Estonia 13 020 1 302 000 000
Ireland 111 404 11 140 400 000
Hellenic Republic 197 078 19 707 800 000
Kingdom of Spain 832 888 83 288 800 000
French Republic 1 426 383 142 638 300 000
Italian Republic 1 253 406 125 340 600 000
Republic of Cyprus 13 733 1 373 300 000
Republic of Latvia 19 353 1 935 300 000
Republic of Lithuania 28 634 2 863 400 000
Grand Duchy of Luxembourg 17 521 1 752 100 000
Malta 5 117 511 700 000
Kingdom of the Netherlands 400 015 40 001 500 000
Republic of Austria 194 753 19 475 300 000
Portuguese Republic 175 566 17 556 600 000
Republic of Slovenia 32 977 3 297 700 000
Slovak Republic 57 680 5 768 000 000
Republic of Finland 125 768 12 576 800 000
Total 7 047 987 704 798 700 000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.