268/2019

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen (77/2013) 3 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Komitean jäseninä ovat tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, ulkoministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön kansliapäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, poliisiylijohtaja, pelastusylijohtaja, Tullin pääjohtaja, pääesikunnan päällikkö, suojelupoliisin päällikkö, sekä Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja.


4 §
Toiminnan järjestäminen

Komitea kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai 3 §:n 1 momentissa mainitun jäsenen kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Teija Pellikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.