267/2019

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) 3 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Oikeusministeriön yhteydessä toimii taloudenhallinnan neuvottelukunta taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Taloudenhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä;

2) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä taloudenhallinnan kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä; sekä

3) edistää muulla 1 tai 2 kohtaa vastaavalla tavalla taloudenhallintaa yhteiskunnassa.

3 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja jäsenet

Valtioneuvosto asettaa taloudenhallinnan neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 15 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden taloudenhallinnan kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden edustajia.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden, oikeusministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa jaostoja tai työryhmiä.

Neuvottelukunnalla voi olla sihteereitä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkioita ja matkakustannusten korvausta oikeusministeriön päätöksen mukaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitusneuvos
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.