259/2019

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus lievästi denaturoidun väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alkoholilain (1102/2017) 52 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lievästi denaturoidun väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista sekä denaturoinnissa vaadittavista pitoisuuksista.

2 §
Denaturoimisaineet ja niiden määrät

Tämän asetuksen liitteenä olevassa denaturoimisaineluettelossa on ilmoitettu lievästi denaturoidun väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistuksessa käytettävät denaturoimisaineet.

Lievästi denaturoitua väkiviinaa tai alkoholivalmistetta valmistettaessa tulee denaturoimisaineita käyttää niin, että valmis lievästi denaturoitu väkiviina ja alkoholivalmiste sisältää 100 litraa etyylialkoholia kohti ainakin yhtä denaturoimisainetta vähintään sen määrän kuin denaturoimisaineluettelossa on tälle denaturoimisaineelle ilmoitettu.

3 §
Vastavuoroinen tunnustaminen

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti nautittavaksi kelpaamattomaksi tehtyä väkiviinaa ja alkoholivalmistetta pidetään tämän asetuksen mukaisesti lievästi denaturoituna väkiviinana ja alkoholivalmisteena.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Liite

Denaturoimisaineluettelo

1) denaturoimisaine numero 1, mentolia 0,2 kilogrammaa

2) denaturoimisaine numero 2, piparminttuöljyä 0,2 kilogrammaa

3) denaturoimisaine numero 3, tärpättiä 0,7 litraa

4) denaturoimisaine numero 4, bensiiniä 2 litraa

5) denaturoimisaine numero 5, etyyliasetaattia 3 litraa

6) denaturoimisaine numero 6, dietyyliftalaattia 1 kilogramma

7) denaturoimisaine numero 7, asetonia 3 litraa

8) denaturoimisaine numero 8, etyylieetteriä 5 litraa

9) denaturoimisaine numero 9, metyylietyyliketonia 2 litraa

10) denaturoimisaine numero 10, sykloheksaania 2 litraa

11) denaturoimisaine numero 11, asetonia ja metyyli-isobutyyliketonia yhdessä

niin, että asetonia on 1 litra ja metyyli-isobutyyliketonia 1 litra

12) denaturoimisaine numero 12, tertiääristä butyylialkoholia 3 litraa

13) denaturoimisaine numero 13, normaalia butyylialkoholia 3 litraa

14) denaturoimisaine numero 14, isobutyylialkoholia 3 litraa

15) denaturoimisaine numero 15, metyyli-isobutyyliketonia 2 litraa

16) denaturoimisaine numero 16, denatonium bentsoaattia 2 grammaa

17) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi erityisestä syystä hyväksyä myös jonkin muun denaturoimisaineen tai denaturoimistavan, jos mikään edellä mainituista denaturoimisaineista ei sovellu kyseiseen käyttötarkoitukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.