159/2019

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2019

Sisäministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (655/2005) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 985/2009, seuraavasti:

2 §
Virkamerkki ja siihen otettavat tiedot

Rajavartiomiehen virkamerkki on 85,6 millimetrin pituinen ja 54 millimetrin levyinen kulmistaan pyöristetty muovinen kortti, johon merkitään kortin numero sekä kortin haltijan nimi ja kortin voimassaoloaika. Virkamerkki varustetaan haltijansa valokuvalla.

Virkamerkin etupuolella on rajavartiolaitoksen tunnuskuva sekä tekstit "RAJAVARTIOMIES – GRÄNSBEVAKNINGSMAN" ja "BORDER GUARD". Virkamerkin kääntöpuolella on rajavartiolaitoksen tunnuskuva sekä tekstit "RAJAVARTIOLAITOS – GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET" ja "BORDER GUARD".

Virkamerkkiin voidaan sisällyttää tekninen osa, johon talletettavien tietojen avulla virkamerkin haltija voidaan tunnistaa automaattisen tietojenkäsittelyn menetelmin.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2019.

Asetuksen voimaan tullessa käytössä olevat virkamerkit on korvattava tässä asetuksessa tarkoitetun ulkoasun mukaisilla virkamerkeillä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2019

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Ylitarkastaja
Kukka-Maaria Kankaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.