152/2019

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäministeriön asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun

sisäministeriön asetuksen (612/2015) 2 §:n 4 momentti ja 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten:

1) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulee toimittaa pelastuslaitokselle tuotantolaitoksen turvallisuusselvityksestä annetut johtopäätökset sekä kyseessä olevan tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajan toimittaa pelastuslaitokselle turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma heti kun ne on laadittu tai päivitetty;

2) Liikenne- ja viestintäviraston tulee toimittaa pelastuslaitokselle ratapihan ja satama-alueen turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma;

3) sotilasräjähteistä annetun puolustusministeriön asetuksen (772/2009) 2 §:ssä tarkoitetun viranomaisen tulee toimittaa pelastuslaitokselle vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 30 §:ssä tarkoitettu turvallisuusselvitys tai sotilasräjähteistä annetun puolustusministeriön asetuksen 20 §:ssä tarkoitetut tiedot;

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee toimittaa pelastuslaitokselle kaivannaisjätteen jätealueen toimintaperiaateasiakirja ja sisäinen pelastussuunnitelma;

5) ydinlaitoksen luvanhaltijan tulee toimittaa pelastuslaitokselle Säteilyturvakeskuksen hyväksymä ydinlaitoksen valmiussuunnitelma.


6 §
Valvonta ja ilmoitusvelvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Liikenne- ja viestintäviraston ja sotilasräjähteistä annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:ssä tarkoitetun viranomaisen tulee ilmoittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä asianomaiselle aluehallintovirastolle sen toimialueella olevat tuotantolaitokset, ratapihat ja satama-alueet, joista vaaditaan turvallisuusselvitys.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Erityisasiantuntija
Linda Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.