Säädökset alkuperäisinä: 2018

550/2018
Laki opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta
549/2018
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
548/2018
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
547/2018
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
546/2018
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
545/2018
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
544/2018
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
543/2018
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
542/2018
Laki perusopetuslain muuttamisesta
541/2018
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
540/2018
Varhaiskasvatuslaki
539/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
538/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
537/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
536/2018
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
535/2018
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta
534/2018
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä pöytäkirjasta
533/2018
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
532/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410–3800 megahertsiä
531/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
530/2018
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
529/2018
Valtioneuvoston asetus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdystä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksesta
528/2018
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksyntää
527/2018
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
526/2018
Vuoden 2018 lisätalousarvio
525/2018
Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta
524/2018
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
523/2018
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
522/2018
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
521/2018
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
520/2018
Laki Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta
519/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
518/2018
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
517/2018
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
516/2018
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
515/2018
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
514/2018
Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
513/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
512/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
511/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
510/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 13 ja 17 §:n kumoamisesta
509/2018
Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista
508/2018
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
507/2018
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä
506/2018
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
505/2018
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
504/2018
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
503/2018
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
502/2018
Kaasulaitelaki
501/2018
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista ja hyväksymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.