1386/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista vuodelle 2019

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta perii luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuna hakemusmaksuna 395 euroa.

Pyynnöstä annettavasta todistuksesta tai otteesta peritään todistus- tai otemaksuna 31 euroa. Oikeaksi todistetusta jäljennöksestä peritään maksua 2,50 euroa sivulta.

2 §

Suoritteita, jotka oikeudenkäyntiavustajalautakunta hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n mukaisesti, ovat valokopiot, tulosteet ja telekopiona toimitetut asiakirjajäljennökset.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitusneuvos
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.