1373/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) nojalla:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

1 §
Nimet, toimialueet ja toimipaikat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ovat:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Uudenmaan maakunta ja jonka toimipaikka on Helsingissä;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Turussa ja sivutoimipaikka Porissa;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Satakunnan maakunta ja jonka toimipaikka on Porissa;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Lahdessa ja sivutoimipaikka Hämeenlinnassa;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pirkanmaan maakunta ja jonka toimipaikka on Tampereella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Kouvolassa ja sivutoimipaikka Lappeenrannassa;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Etelä-Savon maakunta ja jonka toimipaikka on Mikkelissä;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Savon maakunta ja jonka toimipaikka on Kuopiossa;

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Karjalan maakunta ja jonka toimipaikka on Joensuussa;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Keski-Suomen maakunta ja jonka toimipaikka on Jyväskylässä;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakunta ja jonka päätoimipaikka on Seinäjoella ja sivutoimipaikat Vaasassa ja Kokkolassa;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Vaasassa ja sivutoimipaikka Kokkolassa;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja jonka päätoimipaikka on Oulussa ja sivutoimipaikka Ylivieskassa;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Kainuun maakunta ja jonka toimipaikka on Kajaanissa;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta ja jonka päätoimipaikka on Rovaniemellä ja sivutoimipaikka Kemissä.

Kielilaissa (423/2003) tarkoitettujen kielellisten oikeuksien turvaamiseksi hoidetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen palveluja Seinäjoen päätoimipaikan ohella Vaasan sivutoimipaikassa.

2 §
Organisaatio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on seuraavia vastuualueita:

1) elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 §:n 1 momentin 1–7 ja 10 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä;

2) liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä;

3) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä.

Lisäksi keskuksessa voi olla vastuualueet yhdistäviä ja muita yksiköitä.

3 §
Vastuualueiden sijoittuminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä niiden toimialueet

Vastuualueet sijoittuvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin seuraavasti:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella ja Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan kuulumattomien tehtävien osalta Ahvenanmaalla, ja liikenne- ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, ja osaaminen-vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, sekä liikenne- ja infrastruktuuri ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella.

4 §
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut yrittäjän oleskelulupaan liittyvät tehtävät;

2) palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät ja merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000) tarkoitetut tehtävät;

3) työ- ja elinkeinotoimistojen oikeudellinen ohjaus työttömyysturvalain (1290/2002), vuorotteluvapaalain (1305/2002) ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) toimeenpanossa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueilla kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa (746/2011) tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

5 §
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa (1048/2016) tarkoitetut tehtävät ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 76–80 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi myönnettävien tukien myöntämiseen, seurantaan ja valvontaan liittyvät tehtävät;

2) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 4 §:n 2 momentin nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle siirretyt tehtävät;

3) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle säädetyt tehtävät;

4) kalastuslain (379/2015) 77 §:ssä tarkoitetut kalojen maahantuontia koskevat tehtävät sekä 87–89 §:ssä tarkoitetut kaupallisen kalastajan rekisteröintiä koskevat tehtävät;

5) maanteiden päivittäisen kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamistehtävät ja hankintapäätökset sekä maantielauttaliikenteen hankintaan ja palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät; 

6) saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981) tarkoitetut saariston yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuksiin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

7) tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetut etuajo-oikeuteen lautoilla ja yhteysaluksilla liittyvät tehtävät;

8) luonnonsuojelulain (1096/1996) 40 ja 45 §:ssä sekä 49 §:n 4 momentissa tarkoitetut lajisuojelua koskevat lupatehtävät ja 49 §:n 3 momentissa tarkoitetut lintuja koskevat lupatehtävät;

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §:ssä tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen ja 12 §:ssä tarkoitetun puutarhatuotteiden varastointituen osalta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa (1447/2006), Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa (758/1989), vesilaissa (587/2011), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat ELY-keskuksen tehtävät sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet ja seuraavat maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät:

1) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen ja lain 36 §:ssä tarkoitettu tilapäisen kulkutien järjestäminen;

2) tieliikenneasetuksen (182/1982) 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen, liikenteen ohjaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen antaminen poliisille ennen tien sulkemista.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

6 §
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen EY N:o 1698/2005 kumoamisesta annetussa parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1174/2014) tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet;

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa (1068/2000) ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa (1336/2006 ja 9/2014) tarkoitetut tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

7 §
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maanteihin, ratoihin ja vesiväyliin liittyvät asiakaspalvelutehtävät

2) seuraavat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetut tienpitoviranomaisen tehtävät:

a) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpitoviranomaisena kuuluvat sopimustehtävät;

b) 37 ja 47 §:ssä tarkoitetut liittymiä koskevat lupatehtävät ja suoja- ja näkemäalueita koskevat poikkeamispäätökset yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta, yhdyskunta-teknisiin kaapeleihin ja johtolinjoihin liittyvät lupatehtävät mukaan lukien liittymälupapäätökset ja poikkeamispäätökset kuitenkin kaikkien maanteiden osalta;

c) 42 §:ssä tarkoitetut lupatehtävät ja 42 a §:ssä tarkoitetut ilmoituksia ja toimenpiteen kieltämistä koskevat tehtävät;

d) 52 §:ssä tarkoitetut tienvarsimainontaan ja -ilmoitteluun liittyvät tehtävät;

3) tieliikennelaissa ja -asetuksessa tarkoitetut tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupa- ja lausuntotehtävät sekä tieliikenneasetuksen 20 §:ssä tarkoitettuja osoiteviittoja, yksityisten teiden viittoja ja palvelukohteiden opastusta koskevat lupatehtävät liikennemerkkien 643–644a ja 701–774f osalta;

4) asemakaavan mukaisten liittymien toteuttamisesta annettavat ohjeet yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta;

5) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen mainostoimenpidelupien myöntämiseen liittyvät 133 §:ssä tarkoitetut tehtävät kuultaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tienpitoviranomaisena ja sen 2 momentissa tarkoitetun oikeusvaikutteisen kaavan nojalla toteutettaviin mainoslaitteisiin liittyvät lausumistehtävät sekä 192 §:n 1 momentissa tarkoitetun puhevallan käyttämisen tienpitoviranomaisena;

6) tieliikennelain (267/1981) 87 c §:ssä tarkoitetut erikoiskuljetuslupia koskevat tehtävät;

7) tienpitoviranomaisen perinnetoimintaan liittyvät tehtävät;

8) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen asiakaspalvelutehtävät;

9) jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset valtakunnallisen jäte-huollon tuottajavastuun ohjaus- ja valvontaviranomaisen tehtävät;

10) jätelain (1072/1993) 35 §:ssä ja jäteasetuksen (1390/1993) 4 luvussa tarkoitettujen valtion jätehuoltotöiden koordinointia ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamishankkeiden kilpailuttamista, hankintapäätösten tekemistä ja sopimuksenaikaista toimintaa koskevat tehtävät sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusavustuksia koskevat tehtävät;

11) öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 15 §:ssä tarkoitettujen öljysuojarahaston kokonaan tai osittain korvaamien öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden, puhdistamistarpeen selvittämistä, puhdistustöiden suunnittelua ja puhdistamista koskevat asiantuntijatehtävät, töiden kilpailuttamisen, hankintapäätösten tekemisen ja sopimuksenaikaisen toiminnan sekä tämän öljysuojarahaston varoista maksetun toiminnan hankehallinnan mukaan lukien kirjanpidon ja muut tukipalvelut.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella muut ympäristönhoitotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

8 §
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa tarkoitetut tienvarsiteknologiaan liittyvät valmistelu-, suunnittelu- ja valvontatehtävät sekä näihin liittyviä puite- ja huoltosopimuksia koskevat asiat;

2) ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyvät metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemian teollisuuden ympäristökysymysten asiantuntijatehtävät.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimi-alueen lisäksi Uudenmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja lain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet sekä seuraavat maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät:

1) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen ja mainitun lain 36 §:ssä tarkoitettu tilapäisen kulkutien järjestäminen;

2) tieliikenneasetuksen 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen, liikenteen ohjaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen antaminen poliisille ennen tien sulkemista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi valtiolle vesilain (587/2011) mukaisen säännöstelyluvan haltijana kuuluvat tehtävät Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen vesistöalueen osalta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen rajavesistöjä koskevan sopimuksen (SopS 25/1965) täytäntöönpanotehtäviä.

9 §
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella vesihuollon tukemisesta annetun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

10 § 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 6 §:n 3 kohdassa tarkoitetun mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen osalta lukuun ottamatta valvontatehtäviä.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

11 §
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla ympäristökasvatusta tukevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa, seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2)  yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet sekä seuraavat maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät:

1)  liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen ja mainitun lain 36 §:ssä tarkoitettu tilapäisen kulkutien järjestäminen;

2) tieliikenneasetuksen 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen, liikenteen ohjaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen antaminen poliisille ennen tien sulkemista.

12 §
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetussa laissa (947/1997) ja vesilaissa tarkoitettuun peltojen vesitalouden hallintaan, maankuivatukseen ja ojitustoimitukseen liittyvät asiantuntijapalvelutehtävät;

2) biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (382/2016) tarkoitetut tehtävät.

13 §
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen ja 12 §:ssä tarkoitetun puutarhatuotteiden varastointituen osalta.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle määrättävät tehtävät.

14 §
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1030/2018) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

2) kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät;

15 §
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantien kunnossapitoon liittyvät ja ratalain 89 a §:ssä tarkoitetut esine- ja varallisuusvahinkoja koskevat vahingonkorvausasiat lukuun ottamatta valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetussa laissa (978/2014) tarkoitettuja vahingonkorvausasioita;

2) ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa (828/2008) tarkoitetut omistajatietojen selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta;

3) arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät;

4) Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetussa laissa (28/1998) tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät;

5) maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 13 §:ssä tarkoitettujen metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

2) maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja lain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet sekä seuraavat maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät:

a) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen ja mainitun lain 36 §:ssä tarkoitettu tilapäisen kulkutien järjestäminen;

b) tieliikenneasetuksen 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen, liikenteen ohjaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen antaminen poliisille ennen tien sulkemista.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa täytäntöönpanotehtäviä koskien sopimusta Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla (SopS 39/1959).

16 §
Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määrittäminen eräissä asioissa

Alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät, yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa säädetyt tehtävät hoidetaan Hämeen, Etelä-Savon, Keski-Suomen tai Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa sen mukaan, minkä keskuksen 6 §:n 2 momentissa, 9 §:n 1 momentissa, 11 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa säädetyllä toimialueella hanke pääosin toteutetaan.

17 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen sisältö ja menettelytavat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen järjestämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta ja siitä, että keskuksille laaditaan aluehallintovirastojen kanssa yhteinen strategia-asiakirja sekä keskuskohtaiset tulossopimukset.

Strategia-asiakirjassa esitetään aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiset tavoitteet, jotka perustuvat:

1) hallitusohjelmaan;

2) hallituksen strategia-asiakirjaan;

3) valtioneuvoston kehyspäätöksiin;

4) valtakunnallisiin alueiden kehittämisen painopisteisiin;

5) maakuntaohjelmiin;

6) hallituksen politiikkaohjelmiin;

7) muihin kuin 5 ja 6 kohdissa tarkoitettuihin poikkihallinnollisiin ohjelmiin;

8) lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Tulossopimus laaditaan kullekin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hallituskaudeksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja talousarvio. Tulossopimus perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin. Tulossopimuksessa määritellään keskukselle keskeiset toimintalinjat, tulostavoitteet ja yhteistyökysymykset sekä määrärahapuitteet vastuualueittain ja yksiköittäin. Erityisestä syystä tulossopimuksessa voi olla hallinnonalakohtaisia tavoitteita sisältävä erillinen osuus.

18 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten johtoryhmä ja valmisteluryhmät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö asettaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten johtoryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä:

1) aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia-asiakirja;

2) luonnokset tulossopimuksiksi keskusten kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi;

3) keskuksia koskeva kehys- ja talousarvioesitys;

4) strategiset linjaukset, laajat kehittämishankkeet sekä valtioneuvostossa ja ministeriryhmissä käsiteltävät asiakirjat.

Johtoryhmässä voivat olla edustettuina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 8 §:ssä mainitut ministeriöt tai se keskushallinnon virasto, jolle ministeriö on antanut edustamisen tehtäväksi, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille asetetaan yksi yhteinen edustaja, joka 1 momentista poiketen voidaan asettaa vuodeksi kerrallaan. 

Johtoryhmässä käsiteltävät asiat valmistellaan ja yhteensovitetaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamissa valmisteluryhmissä. Valmisteluryhmissä voivat olla edustettuina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 8 §:ssä mainitut ministeriöt ja siinä tarkoitetut keskushallinnon virastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten henkilöstöä edustavat järjestöt. Henkilöstöä edustavilla järjestöillä voi olla kussakin valmisteluryhmässä yksi tai useampi yhteinen edustaja.

19 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkojen kelpoisuusvaatimukset

Vastuualueen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Työ- ja elinkeinotoimistot

20 §
Kelpoisuusvaatimukset työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviin

Kelpoisuusvaatimuksena työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviin on:

1) työ- ja elinkeinotoimiston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus;

2) psykologilla psykologian maisterin tutkinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa.

21 §
Työ- ja elinkeinotoimiston virkojen täyttäminen

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajan nimittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vastuualueen päällikkö. Toimiston muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa toimisto.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi avoimien virkojen tai tehtävien uudelleensijoittelua varten kieltää työ- ja elinkeinotoimistoa ryhtymästä toimenpiteisiin viran tai tehtävän täyttämiseksi.

22 §
Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinotoimiston virkamiehelle

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajalle myöntää virkavapauden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Työ- ja elinkeinotoimiston muille virkamiehille virkavapauden myöntää kehittämis- ja hallintokeskus, jos kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen mukaan oikeus, ja muissa tapauksissa työ- ja elinkeinotoimisto.

23 § 
Muut tukitehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päätöksellään ottaa hoitaakseen toimialueensa työ- ja elinkeinotoimiston suunnittelua ja päätöksentekoa tukevia sekä viestinnän tehtäviä siltä osin kuin niitä ei hoideta kehittämis- ja hallintokeskuksessa.

Kehittämis- ja hallintokeskus

24 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen toimipaikka

Kehittämis- ja hallintokeskuksen toimipaikka on Mikkelissä.  Kehittämis- ja hallintokeskuksen henkilöstön virkapaikkoja ovat kaikki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Lisäksi kehittämis- ja hallintokeskuksen virkapaikkoja voi olla muissa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virastojen toimipaikoissa.

25 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen ohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii siitä, että kehittämis- ja hallintokeskukselle laaditaan tulostavoiteasiakirja.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö laativat yhdessä tietohallintopalvelujen tulostavoitteet.

26 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kehittämis- ja hallintokeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämän monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Kehittämis- ja hallintokeskuksessa toimivan siviilipalveluskeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksesta on voimassa, mitä siviilipalveluksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1461/2007) säädetään.

27 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen virkamiehen toimivalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen hallintoasioiden esittelyssä

 Kehittämis- ja hallintokeskuksen virkamies esittelee ratkaistaviksi:

1) toimintamenojen käyttösuunnitelman kullekin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä työ- ja elinkeinotoimistolle;

2) virkanimitykset ja työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset palvelussuhteeseen liittyvät päätökset sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tai työ- ja elinkeinotoimistolle, jonka virkaan henkilö nimitetään tai jonka työsuhteeseen henkilö otetaan;

3) muut kuin virkavapautta koskevat palvelussuhteeseen liittyvät päätökset sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tai työ- ja elinkeinotoimistolle, johon päätöksen kohteena oleva henkilö on palvelussuhteessa, työ ja elinkeinotoimiston johtajan osalta kuitenkin asianomaista työ- ja elinkeinotoimistoa ohjaavalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle;

4) kanteluasioita koskevat vastaukset sille tai niille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä työ- ja elinkeinotoimistoille, joita kantelu koskee, ellei niistä muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

28 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen muut tehtävät

Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen

1) kirjanpitoyksikkö- ja talousjärjestelmätehtävät;

2) henkilöstöhallinnon tehtävät;

3) tietohallinnon ohjaustehtävät, palvelut ja palveluhankinnat;

4) yhteiset viestintäpalvelut ja viestintäpalveluhankinnat;

5) yhteiset valmiustehtävät;

6) yleishallinnon tehtävät sekä

7) yhteiset sisäiset koulutus- ja kehittämistehtävät sekä niiden hankinnat; sekä

8) tukien ja avustusten maksamista, käytön valvontaa ja takaisinperintää koskevat tehtävät, joista säädetään erikseen.

Lisäksi kehittämis- ja hallintokeskus antaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstöjen tasapuolisen kohtelun, asiakkaiden tasapuolisen kohtelun ja tehtävien valtakunnallisesti yhdenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeelliset ohjeet tehtäväkseen säädetyissä kehittämis- ja hallintoasioissa sekä avustusten maksamista, käytön valvontaa ja takaisinperintää koskevissa tehtävissä.

Kehittämis- ja hallintokeskuksessa on erillisyksikkönä toimiva siviilipalveluskeskus, joka hoitaa siviilipalveluslaissa tarkoitettuja tehtäviä (1446/2007).

29 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen tietohallintopalvelujen tehtävät

Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa edellä 27 ja 28 §:ssä mainittujen tehtävien lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen, aluehallintovirastojen ja maistraattien tietohallintopalveluja.

Tietohallintopalveluina kehittämis- ja hallintokeskus kehittää, tuottaa ja hankkii sähköisiä palveluja ja tietojärjestelmiä sekä hoitaa muita vastaavia sille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä.

Erinäiset säännökset

30 §
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä työ- ja elinkeinotoimistoilla on yhteinen valtakunnallinen työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus tuottaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan palveluja henkilö- ja yritysasiakkaille.

Asiakaspalvelukeskus on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

31 §
Ruotsinkieliset palveluryhmät

Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on kummallakin ruotsinkielinen palveluryhmä seuraavia tehtäviä varten:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät lukuun ottamatta maksatustehtäviä.

Hämeen ruotsinkieliset palvelut tuotetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja Keski-Suomen ruotsinkieliset palvelut Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Uudellamaalla oleva palveluryhmä toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueista erillisenä ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alaisena. Uudenmaan palveluryhmän henkilöstön virkapaikkana voi olla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi muun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimipaikka.

Pohjanmaalla oleva palveluryhmä toimii Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueista erillisenä ryhmänä ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alaisena. Pohjanmaan palveluryhmän henkilöstön virkapaikkana voi olla Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi muun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimipaikka

Kehittämis- ja hallintokeskuksen ruotsinkielistä asiakaspalvelua varten Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on palveluryhmä, johon kuuluvan henkilöstön virkapaikka voi edellä 24 §:ssä säädetyllä tavalla olla muussa virastossa. 

32 §
Kielitaitovaatimukset

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista virkaan, johon edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:ssä.

Edellä 6 §:n 2 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rakennerahastotehtävistä, kansallisista yritystuista ja yritystoiminnan kehittämispalveluista vastaavien ryhmien ja yksikköjen päälliköiltä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Edellä 31 §:ssä säädettyjen ruotsinkielisten palveluryhmien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen otettaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kehittämis- ja hallintokeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston on kiinnitettävä huomiota siihen, että suomen ja ruotsin kielen käyttämistä edellyttävät työtehtävät jaetaan asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettavaksi.

33 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettu valtioneuvoston asetus (1392/2014).

Henkilö, joka toimii työ- ja elinkeinotoimiston päällikkönä tämän asetuksen voimaan tullessa tai joka on suorittanut työvoimatoimiston johtajan virkaan pätevöittävän koulutuksen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on 22 §:ssä säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä edelleen kelpoinen työ- ja elinkeinotoimiston johtajan virkaan.

Henkilö, joka toimii edellä 6 §:n 2 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä vastaavan ryhmän ja yksikön päällikkönä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on 32 §:ssä säädettyjen kielitaitovaatimusten estämättä edelleen kelpoinen ryhmän ja yksikön päälliköksi.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.