1350/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (78/2006) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät merkintöjen aikaansaamiseksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen on asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 51 §:n 3 momentin mukaisesti ilmoitettava asumisoikeustaloa varten myöntämistään lainoista ja korkotuki- tai takauslainoiksi hyväksymistään lainoista ja niistä johtuvista rajoituksista:

1) Maanmittauslaitokselle, jos kysymys on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tai huoneistotietojärjestelmään käyttö- ja luovutusrajoituksista tehtävistä merkinnöistä;

2) asumisoikeustalon omistavan yhtiön hallitukselle, jos kysymys on yhtiöjärjestykseen ja osakekirjoihin käyttö- ja luovutusrajoituksista tehtävistä merkinnöistä.

2 §
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät merkintöjen poistamiseksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen on tehtävä asumisoikeusasunnoista annetun lain 50 c §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus:

1) Maanmittauslaitokselle, jos kysymys on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä tai huoneistotietojärjestelmästä poistettavista merkinnöistä;

2) käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautetun asumisoikeustalon omistavan yhtiön hallitukselle, jos kysymys on yhtiöjärjestyksestä ja huoneistotietojärjestelmästä poistettavista merkinnöistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Lainsäädäntöneuvos
Anu Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.