1346/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2014) 1 §:n 10 kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:


10) maanmittaus, kiinteistötoimitukset, kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevat kirjaamisasiat, yleiset kartastotyöt, kiinteistö-, huoneisto- ja maastotietojärjestelmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö;


2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Ruokavirasto;

2) Metsähallitus;

3) Luonnonvarakeskus;

4) Maanmittauslaitos;

5) maatalouden interventiorahasto;

6) maatilatalouden kehittämisrahasto.

Ministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta sekä Suomen riistakeskusta. Ministeriö ohjaa ja valvoo aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Ministeriö ohjaa myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa sekä Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Toni Tuomainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.