1285/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1556/2016) 5 § seuraavasti:

5 §
Tieto työnhakijan opinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavasta koulutuksesta

Työnhakijan omaehtoisia opintoja koskevaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä, onko työnhakija opiskellut aiemmin samoja opintoja, jos:

1) opintoja ei pidetä päätoimisina työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n perusteella;

2) työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen työttömyysturvalain 2 luvun 10 a §:n perusteella; ja

3) opiskelua ei tueta työttömyysetuudella julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 22–24 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Työmarkkinatukea koskevaan työvoimapoliittiseen lausuntoon voidaan merkitä tieto työnhakijan suorittamasta peruskoulun tai lukion jälkeisestä, ammatillisia valmiuksia antavasta koulutuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.