1250/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 ja 5 momentin ja 15 §:n 3 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 7 §:n 5 momentti laissa 1446/2006, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän viljelijöille väliaikaista kansallista erityistukea, jäljempänä erityistuki, tukialueella AB vuodelta 2018 valtion talousarvion rajoissa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Erityistuen määräytyminen

Erityistukea voidaan myöntää tuen hakijalle, joka on viljellyt kasvulohkolla kasvukauden 2018 ajan nurmirehukasveja tai rehuohraa tai kevätvehnää vähintään liitteessä 1 tai 2 esitetyn hehtaarimäärän pinta-alaluokittain ja nurmirehukasvien osalta tämän lisäksi taulukossa mainitun eläinyksikkömääräluokan mukaisesti. Nurmirehukasvien taulukon 1 tarkoittama eläinyksikkömääräluokka saadaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) mukaisesti laskettuna siten, että hakijalla on hallinnassaan keskimäärin mainittu määrä nautaeläimistä, lampaista tai vuohista kertyviä eläinyksikköjä asetuksen liitetaulukossa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 7 §:n mukaisen tukimuodon laskentaperusteiden mukaisesti laskettuna ajanjaksolla 1.1.–30.6.2018.

Nurmirehukasveilla edellä 1 momentissa tarkoitetaan yksi- tai monivuotisia kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmia.

Jos tuen hakijalla on sekä liitteen 1 että liitteen 2 tarkoittamaa tukialaa, tuki maksetaan enintään näiden mukaisesti määräytyvien tukimäärien yhteismäärän suuruisena jäljempänä 3 §:ssä säädettyyn enimmäismäärään asti.

Jos 1 ja 2 liitteiden taulukkojen mukaan myönnettävä tuen määrä ylittäisi jäljempänä 3 §:ssä mainitut enimmäismäärät, alennetaan maksettava tuen määrä enintään mainittuun enimmäismäärään.

3 §
Erityistuen myöntäminen ja maksaminen

Erityistuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 3 artiklassa tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle vähämerkityksisenä tukena maatalousalalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä verovuoden, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, ja sitä edeltäneen kahden verovuoden ajanjaksolla (viitekausi) 3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Edellytyksenä on lisäksi, että kaikkien hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013  3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Erityistuki katsotaan myönnetyksi 1 momentissa ensiksi mainitun asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

Erityistukea voidaan myöntää yhteensä enintään 20,00 miljoonaa euroa, josta nurmirehukasvien viljelyn perusteella enintään 8,00 miljoonaa euroa sekä kevätvehnän ja rehuohran viljelyn perusteella yhteensä enintään 12,00 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava maksun perusteena oleva tuen kokonaismäärä ylittää mainitut enimmäismäärät, yksikkötuen tasoa voidaan muuttaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Liite 1

Nurmirehukasvien alan perusteella maksettava tuki

Tukiala vähintään hehtaaria Tukiala enintään hehtaaria TUKI euroaalle 5,00 ey TUKI euroavähintään 5,00 eläinyksikköä
0,00 4,99 0 0
5,00 9,99 0 674,6
10,00 14,99 0 1 124,6
15,00 19,99 0 1 574,6
20,00 24,99 0 2 024,6
25,00 29,99 0 2 474,6
30,00 34,99 0 2 924,6
35,00 39,99 0 3 374,6
40,00 44,99 0 3 824,6
45,00 49,99 0 4 274,6
50,00 54,99 0 4 724,6
55,00 59,99 0 5 174,6
60,00 64,99 0 5 624,6
65,00 69,99 0 6 074,6
70,00 74,99 0 6 524,6
75,00 79,99 0 6 974,6
80,00 84,99 0 7 424,6
85,00 89,99 0 7 874,6
90,00 94,99 0 8 324,6
95,00 99,99 0 8 774,6
100,00 104,99 0 9 224,6
105,00 109,99 0 9 674,6
110,00 114,99 0 10 124,6
115,00 119,99 0 10 574,6
120,00 124,99 0 11 024,6
125,00 129,99 0 11 474,6
130,00 134,99 0 11 924,6
135,00 139,99 0 12 374,6
140,00 144,99 0 12 824,6
145,00 149,99 0 13 274,6
150,00 154,99 0 13 724,6
155,00 159,99 0 14 174,6
160,00 164,99 0 14 624,6
165,00   0 15 000,0

Liite 2

Rehuohra- ja kevätvehnäalan perusteella maksettava tuki

Tukiala vähintään hehtaaria Tukiala enintään hehtaaria Tuki euroa
0,00 4,99   0
5,00 9,99   299,8
10,00 14,99   499,8
15,00 19,99   699,8
20,00 24,99   899,8
25,00 29,99   1 099,8
30,00 34,99   1 299,8
35,00 39,99   1 499,8
40,00 44,99   1 699,8
45,00 49,99   1 899,8
50,00 54,99   2 099,8
55,00 59,99   2 299,8
60,00 64,99   2 499,8
65,00 69,99   2 699,8
70,00 74,99   2 899,8
75,00 79,99   3 099,8
80,00 84,99   3 299,8
85,00 89,99   3 499,8
90,00 94,99   3 699,8
95,00 99,99   3 899,8
100,00 104,99   4 099,8
105,00 109,99   4 299,8
110,00 114,99   4 499,8
115,00 119,99   4 699,8
120,00 124,99   4 899,8
125,00 129,99   5 099,8
130,00 134,99   5 299,8
135,00 139,99   5 499,8
140,00 144,99   5 699,8
145,00 149,99   5 899,8
150,00 154,99   6 099,8
155,00 159,99   6 299,8
160,00 164,99   6 499,8
165,00 169,99   6 699,8
170,00 174,99   6 899,8
175,00 179,99   7 099,8
180,00 184,99   7 299,8
185,00 189,99   7 499,8
190,00 194,99   7 699,8
195,00 199,99   7 899,8
200,00 204,99   8 099,8
205,00 209,99   8 299,8
210,00 214,99   8 499,8
215,00 219,99   8 699,8
220,00 224,99   8 899,8
225,00 229,99   9 099,8
230,00 234,99   9 299,8
235,00 239,99   9 499,8
240,00 244,99   9 699,8
245,00 249,99   9 899,8
250,00 254,99   10 099,8
255,00 259,99   10 299,8
260,00 264,99   10 499,8
265,00 269,99   10 699,8
270,00 274,99   10 899,8
275,00 279,99   11 099,8
280,00 284,99   11 299,8
285,00 289,99   11 499,8
290,00 294,99   11 699,8
295,00 299,99   11 899,8
300,00 304,99   12 099,8
305,00 309,99   12 299,8
310,00 314,99   12 499,8
315,00 319,99   12 699,8
320,00 324,99   12 899,8
325,00 329,99   13 099,8
330,00 334,99   13 299,8
335,00 339,99   13 499,8
340,00 344,99   13 699,8
345,00 349,99   13 899,8
350,00 354,99   14 099,8
355,00 359,99   14 299,8
360,00 364,99   14 499,8
365,00 369,99   14 699,8
370,00 374,99   14 899,8
375,00   15 000,0

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.