1247/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus keskitettyä tulliselvitystä koskevasta yleissopimuksesta jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (903/2010) nojalla:

1 §

Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2009 tehty keskitettyä tulliselvitystä koskeva yleissopimus jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 8 päivänä syyskuuta 2010 ja valtioneuvosto 28 päivänä lokakuuta 2010. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin pääsihteerin huostaan 10 päivänä marraskuuta 2010. 

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (903/2010) tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2019.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta annettu valtioneuvoston asetus (960/2010).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos Jukka
M. Kekkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.