1246/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain (67/2016) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1061/2018:

1 §
Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain (67/2016) 2 §:ssä säädetty eläkemaksu lasketaan työnantajakohtaisesti prosentteina palkkasummasta, joka muodostuu julkisten alojen eläkelain (81/2016) 85 ja 86 §:ssä tarkoitetuista eläkkeeseen oikeuttavista työansioista.

Eläkemaksu muodostuu kaikille työnantajille yhtä suuresta työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta. Valtiovarainministeriö päättää Kevan esityksestä eläkemaksun laskennassa käytettävistä laskuperusteista.

Työansiopohjainen eläkemaksu sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa tarvittavat parametrit määritetään siten, että arvioitu eläkemaksun keskimääräinen taso vastaa työntekijän eläkelain (395/2006) 152 §:ssä tarkoitetun työeläkevakuutusmaksun keskimääräistä tasoa. Keva tekee valtiovarainministeriölle esityksen työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa tarvittavista parametreista. Valtiovarainministeriö päättää työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa käytettävistä parametreista. Päättäessään työansiopohjaisesta eläkemaksusta valtiovarainministeriö voi huomioida myös valtiontalouden näkökohdat.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Päivi Lanttola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.