1204/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (95/2002) 1 ja 7 § seuraavasti:

1 §
Tarkastuksissa noudatettavat säännökset

Jollei alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 4 a luvussa tai tässä asetuksessa toisin säädetä, ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 4 a luvussa tarkoitetuissa tarkastuksissa noudatetaan ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annettua asetusta (1241/2010).

7 §
Matkatietojen tallennin

Matkatietojen tallentimen on oltava Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselman A.861 (20) suoritusarvostandardien sekä Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC) standardissa n:o 61996 asetettujen testausstandardien mukainen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.