1191/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huvialusten lipuista annetun asetuksen (292/1983) nimeke, 1, 3, 5 ja 6 §, sellaisena kuin ne ovat 1, 3 ja 6 § asetuksessa 31/2010 sekä 5 § osaksi asetuksessa 31/2010, seuraavasti:

Asetus huviveneiden ja huvialusten lipuista
1 §

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yhdistysrekisteriin merkitylle veneily-yhdistykselle oikeuden käyttää Suomen lipusta annetun lain (380/78) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua erikoislippua, jonka Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa.

3 §

Erikoislipun käyttöoikeutta ja vahvistamista koskevassa hakemuksessa on oltava liitteenä kaksi värillistä piirrosta, toinen erikoismerkistä ja toinen lipusta, johon erikoismerkki on sijoitettu, sekä Liikenne- ja viestintäviraston määrittelemien erikoismerkkien arkistoa pitävien asiantuntijatahojen lausunnot. Hakemukseen on liitettävä myös Kansallisarkiston lausunto erikoismerkkiehdotuksesta. Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä, että hakemuksessa on annettava myös muita tietoja.

5 §

Jos veneily-yhdistys käyttää väärin sille myönnettyä erityistä etua tai oikeutta, Liikenne- ja viestintävirasto voi yhdistystä kuultuaan peruuttaa oikeuden käyttää vahvistettua lippua.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös tapauksia, joissa yhdistyksen jäsen väärinkäyttää hänelle yhdistyksen jäsenenä kuuluvia, vahvistettuun lippuun ja sen käyttöön liittyviä oikeuksia eikä yhdistys erota häntä jäsenyydestä tai hän itse eroa.

6 §

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo tämän asetuksen noudattamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.