1188/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4 ja 5 § seuraavasti:

4 §
Ajopiirturikortin haltijan ilmoitusvelvollisuus ja kortin uusiminen

Jos kuljettajakortti vioittuu, katoaa tai varastetaan, kortin haltijan on ilmoitettava asiasta ajopiirturikorttien myöntäjälle tai Liikenne- ja viestintävirastolle noudattaen, mitä ajopiirturiasetuksessa säädetään.

Jos korjaamokortti, valvontakortti tai yrityskortti vioittuu, katoaa tai varastetaan, asiasta on ilmoitettava ajopiirturikorttien myöntäjälle tai Liikenne- ja viestintävirastolle.

Jos ajopiirturikorttiin talletetut kortin haltijan tiedot muuttuvat kortin voimassaoloaikana, kortti on uusittava.

5 §
Peruutetun ajopiirturikortin palauttaminen

Jos Liikenne- ja viestintävirasto peruuttaa ajopiirturikortin, kortin haltijan on viipymättä toimitettava peruutettu kortti Liikenne- ja viestintävirastolle, jollei tutkinnallisista syistä muuta johdu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.