1154/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista annetun asetuksen (796/2014) 5 ja 8–10 §, seuraavasti:

5 §
Jatkokoulutukseen liittyvät kokeet

Edellä 3 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetun jatkokoulutuksen suorittamiseksi on läpäistävä Liikenne- ja viestintäviraston järjestämä mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitetun yleisjakson ja kyseisessä kohdassa tarkoitetun ajoneuvoluokkakohtaisen koulutusjakson aiheita koskeva kirjallinen koe.

Kokeisiin käytettävät ajat eivät sisälly 4 §:n 2–4 momentissa säädettyihin vähimmäistuntimääriin.

8 §
Jatkokoulutuksen täydennyskoulutuksen suorittamisvelvollisuuden lykkääminen

Yksittäishyväksyjä voi Liikenne- ja viestintävirastolle ennakkoon ilmoitetusta, erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutukseen osallistumista ja harjoitustehtävän suorittamista kalenterivuoden päättymistä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun asti menettämättä oikeuttaan yksittäishyväksyntöjen suorittamiseen. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja harjoitustehtävän suorittaminen eivät korvaa kyseisen vuoden täydennyskoulutusta ja harjoitustehtävän suorittamista.

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutuksen ja harjoitustehtävän suorittamisvelvollisuutta määräajaksi. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja harjoitustehtävän suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja harjoitustehtävää.

9 §
Jatkokoulutuksen järjestäminen

Koulutusta saa antaa enintään kahdeksan oppituntia koulutuspäivän aikana.

Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla läsnä seuraamassa koulutusta.

Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen koulutusjakson ajasta ja paikasta Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

10 §
Jatkokoulutuksesta annettavat todistukset

Liikenne- ja viestintävirasto antaa jatkokoulutuksen kokeeseen osallistuneelle todistuksen hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Jatkokoulutuksen antajan on pyydettäessä annettava koulutukseen osallistuneelle todistus koulutukseen osallistumisesta ja harjoitustehtävän suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.