1141/2018

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1144/2014) liite 1:n 1, 2.2, 4.1.1 ja 5.1 kohta sekä liite 2, sellaisena kuin niistä on liite 1:n 1 kohta asetuksessa 790/2018 ja liite 1:n 5.1 kohta ja liite 2 asetuksessa 854/2017, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2: Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.