1137/2018

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1015/2013) liitteet 1, 2 ja 3, sellaisena kuin niistä ovat liite 1 ja 2 asetuksessa 69/2018 ja liite 3 asetuksessa 1051/2017, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2018 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2018 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liitteet 1-3: STM:a merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.