1099/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 10 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 5 §:n 2 momentti ja 10 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 momentti asetuksessa 617/2015 ja 10 a §:n 1 momentti asetuksessa 1255/2015, seuraavasti:

5 §
Maistraattien ohjausryhmä

Ohjausryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Väestörekisterikeskus, Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, maistraatit sekä maistraattien henkilöstöä edustavat järjestöt.

10 a §
Kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset maistraatissa

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on Uudenmaan maistraatissa kahteen henkikirjoittajan virkaan, Lounais-Suomen maistraatissa yhteen henkikirjoittajan virkaan ja Länsi-Suomen maistraatissa kolmeen henkikirjoittajan virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.