1096/2018

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Laki eläketukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläketukilain (1531/2016) 2 §:n otsikko ja 26 § sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 §
Ennen 1 päivä syyskuuta 1956 syntyneen henkilön oikeus eläketukeen

2 a §
Ennen 1 päivä syyskuuta 1958 syntyneen henkilön oikeus eläketukeen

Eläketuki voidaan myöntää myös Suomessa asuvalle ennen 1 päivä syyskuuta 1958 syntyneelle henkilölle, jolle ei ole myönnetty eläketukea 2 §:n perusteella. Eläketukea maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta.

Eläketuen myöntäminen 1 momentin perusteella edellyttää, että henkilö on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31 päivänä elokuuta 2018 ja että hänelle on maksettu 1 päivänä syyskuuta 2012 tai sen jälkeen ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2018 työttömyysturvalain mukaista työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivältä tai enimmäisaika työttömyysturvalain mukaista päivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivältä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna 31 päivänä elokuuta 2018 työmarkkinatukeen oikeutettuna henkilönä pidetään tätä lakia sovellettaessa lisäksi työttömyysturvalain 10 luvun 2 §:n 3 momentin 1, 2 tai 4–6 kohdassa tarkoitettua henkilöä, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua henkilöä, työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua työkyvytöntä henkilö, joka saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa, henkilöä, joka saa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista kuntoutusrahaa sekä työkyvytöntä henkilöä, joka saa tämän lain 3 §:ssä mainitun lain perusteella myönnettyä kuntoutustukea.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin päiviin, joilta henkilölle on maksettu työmarkkinatukea, lasketaan mukaan lisäksi työttömyysturvalain 10 luvun 2 §:n 3 momentin 4–6 kohdan mukaiset päivät, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n mukaiset päivät, jolloin henkilö on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa, työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n 1 momentin mukaiset päivät, joilta henkilö on saanut sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa sekä päivät, joilta henkilö ei ole ennen vuotta 2013 saanut työmarkkinatukea työttömyysturvalain 9 luvun 3 ja 4 §:n mukaisesti, sellaisina kuin ne olivat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2012, puolison tuloja koskevan tarveharkinnan perusteella.

26 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Eläketukea maksetaan 2 §:n perusteella aikaisintaan vuoden 2017 kesäkuun alusta lukien. Eläketukea maksetaan 2 a §:n perusteella aikaisintaan vuoden 2019 lokakuun alusta lukien.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2019.

HE 204/2018
StVM 14/2018
EV 150/2018

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.