1065/2018

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (79/2018) 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 4 momentti, 10 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 18  § 1 ja 2 momentti seuraavasti:

5 §
Pohjoisen hehtaarituen määräytyminen

Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2018 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetyn pellon perusteella enintään seuraavasti:

Tukialueet C1 ja C2 sekä C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet euroa/ha
Kevätvehnä 40
Ruis 75
Sokerijuurikas 100
Tärkkelysperuna 100
Tukialueet C1, C2, C2 pohjoinen, C3 ja C4 euroa/ha
Avomaanvihannekset 350
Tukialueet C1 ja C2 euroa/ha
Valkuaiskasvusto 45

9 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijalta vuonna 2018 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon suoramyynnin perusteella enintään seuraavasti:

Tukialue 1.1.–31.10. ja 1.12.- 31.12. senttiä/litra 1.11.–30.11. senttiä/litra
C1 7,3 9,7
C2 8,0 10,4
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 9,0 11,4
C3 alue P1 12,0 14,4
C3 alue P2 13,7 16,1
C3 alueet P3 ja P4 16,3 18,7
C4 alue P4 21,0 23,4
C4 alue P5 30,2 32,6

Pohjoista tukea voidaan myöntää maidon määrän perusteella yhteensä enintään 164,6 miljoonaa euroa. Jos tukeen oikeuttavan maitomäärän perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan.

10 §
Eläinyksikköä kohti myönnettävä tuki

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialueet/tuki euroina C1 C2 C2 poh-joinen ja tukialu-eiden C saaristoalueet C3 alueet P1 ja P2 C3 alueet P3 ja P4 C4alue P4 C4 alue P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 326 326 402 477 477 662 662
Sonnit ja härät (6 kk- alle 20 kk) 570 570 670 750 750 1 095 1 095
Uuhet 374 380 437 579 640 798 798
Kutut 777 796 837 1 079 1 158 1 297 1 502
12 §
Teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettava tuki

Vuoden 2018 aikana teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä myönnetään tukea enintään seuraavasti:

Hiehot
Tukialue euroa/eläinyksikkö
C1 511
C2 511
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 616
C3 686
C4 811

18 §
Tuotannosta irrotetun tuen määrä ja ennakko

Tuotannosta irrotettua tukea vuodelta 2018 voidaan myöntää 1 päivänä syyskuuta 2018 hakijan hallinnassa olevan viitemäärän perusteella viitemäärän eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialue euroa
C1 191
C2 166
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 218
C3 ja C4 225

Jos tilakohtaisen viitemäärän eläinyksikkömäärä ylittää tukialueella C1 146 yksikköä, tukialueella C2 170 yksikköä, tukialueella C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 200 yksikköä, tukialueella C3 200 yksikköä tai tukialueella C4 200 yksikköä, tuotannosta irrotettua tukea voidaan myöntää edellä mainitun rajan ylittävältä osalta eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialue euroa
C1 103
C2 88
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 75
C3 ja C4 75


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.