855/2018

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen II muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (551/2009) liitteen II kohta 8.4 sekä

muutetaan 3 § ja liitteen II kohta 8.1 seuraavasti:

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Maakaasun käyttöputkiston ja tankkausaseman putkiston, niihin liittyvien laitteiden ja laitteistojen rakennevaatimuksista sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään painelaitelaissa (1144/2016).

Sellaisista kaasun käyttölaitteista, joita ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön, ja kaasulaitteiden käyttötarvikkeista säädetään kaasulaitelaissa (502/2018).

Kaasuasennuksista säädetään maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (558/2012).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Johtava asiantuntija
Harri Roudasmaa

Liite

Liite II Maakaasun jakelu- ja käyttöputkistojen tekniset vaatimukset

8 Kaasulaitteet ja -polttimet sekä niiden liittäminen putkistoon

8.1 Kaasulaitteiden vaatimukset

Kaasulaitteessa on oltava liekinvalvontalaite paitsi silloin, jos kohteen muu jatkuvatoiminen sytytyslähde tai kaasun syttymisrajan yläpuolella oleva jatkuva prosessilämpötila varmistaa kaasun häiriöttömän palamisen.

Kaasulaitteen mukana on seurattava asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.