852/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kaasulaitelain (502/2018) 4 ja 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kaasulaitelain (502/2018) mukaisista nestekaasua tai maakaasua polttavien kaasulaitteiden käyttötarvikkeiden turvallisuusvaatimuksista ja kaasulaitteiden käyttöpaineista.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Nestekaasuputkistojen ja maakaasun käyttöputkiston sekä niihin liittyvien laitteiden ja laitteistojen rakenne-vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään painelaitelaissa (1144/2016). Maakaasun käyttöön tarkoitetuista putkistoista ja laitteistoista säädetään lisäksi maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (551/2009).

3 §
Letkut

Jos kaasulaitteen liittämiseen kaasupulloon tai putkistoon käytetään kaasuletkua, on letkun oltava poltettavalle kaasulle tarkoitettu ja sen tulee kestää kyseisen kaasun jatkuvaa vaikutusta.

Kaasuletkun tulee olla kohteen suurimmalle sallitulle käyttöpaineelle tarkoitettu. Pienkäytössä käytettävän nestekaasuletkun paineenkestävyyden tulee olla vähintään 15 baaria ja letkun sisähalkaisijan nimellisarvon tulee olla 10 millimetriä.

Edellä 2 momentin mukaisella pienkäytöllä tarkoitetaan nestekaasun ja maakaasun kotitalouskäyttöä sekä nestekaasun käyttöä ajoneuvojen, veneiden ja tauko- ja sosiaalitilavaunujen käyttölaitteistoissa sekä käsityökaluissa.

Pienkäytössä käytettävien nestekaasun keskipaineletkujen tulee soveltua käytettäväksi -30 celsiusasteen lämpötilaan asti.

Maakaasua polttavan laitteen letkun on oltava maakaasukäyttöön ja kohteen suurimmalle sallitulle käyttöpaineelle tarkoitettu. Kylmissä olosuhteissa on varmistettava, että letku on tarkoitettu käytettäväksi kyseisissä olosuhteissa.

Letkun merkinnöistä tulee selvitä letkun soveltuvuus poltettavalle kaasulle, suurin sallittu käyttöpaine ja käyttölämpötila-alue sekä letkun valmistusvuosi.

4 §
Nestekaasulaitteen paineensäätimet

Paineensäätimien tulee toimia turvallisesti -30 celsiusasteen lämpötilaan saakka ja soveltua käytettäväksi niissä lämpötiloissa, joihin ne käyttöolosuhteissa joutuvat. Pienkäytössä käytettävän kaasulaitteen kaasupulloon liitettävän paineensäätimen paine ei saa olla muutettavissa.

Paineensäätimessä tulee olla pysyvästi merkittynä:

1) valmistajan tai maahantuojan nimi tai tavaramerkki;

2) nimellisanto kilogrammaa tunnissa nestekaasua;

3) nimellispaine millibaareina;

4) säätimen valmistusvuosi.

Paineensäätimen mukana tulee toimittaa käyttöohje.

5 §
Kaasulaitteiden käyttöpaineet

Pienkäyttöön sisätiloissa tarkoitettujen nestekaasutoimisten kaasulaitteiden nimellispaineen tulee olla 30 millibaaria. Laitteiden tulee toimia moitteettomasti, kun niiden kaasun tuloyhteessä vallitsee 28–35 millibaarin paine.

Pienkäyttöön sisätiloissa tarkoitettujenkäytettävien maakaasutoimisten kaasulaitteiden nimellispaineen tulee olla 20 millibaaria. Laitteen tulee toimia moitteettomasti, kun maakaasun tulopaine on 17–25 millibaaria.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Johtava asiantuntija
Harri Roudasmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.