830/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteen 3 kohdan 8 ja 11 muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1352/2011) liitteen 3 kohta 8 ja 11 sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 254/2014 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 2018. Sen liitteen 3 kohta 8 tulee kuitenkin voimaan vasta 18 päivänä marraskuuta 2019.

neuvoston direktiivi 2017/738/EU (32017L0738); EUVL L 110, 27.4.2017, s. 6
komission direktiivi 2018/725/EU (32018L0725); EUVL L 122, 17.5.2018, s. 29

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Hallitussihteeri
Sirpa Sillstén

Liite 3

Luettelo 4 §:ssä tarkoitettujen aineiden ja seosten siirtymisen raja-arvoista:

Aine milligrammaa kilogrammassa kuivaa, haurasta, jauhe-maista tai notkeaa leluraaka-ainetta milligrammaa kilo-grammassa nestemäistä tai tahmeaa leluraaka-ainetta milligrammaa kilo-grammassa raapu-tettua leluraaka-ainetta
------ ------ ------ ------
8. Kromi VI 0,02 0,005 0,0531
------ ------ ------ ------
11. Lyijy 2,0 0,5 232
----- ------ ------ ------

1 Komission direktiivi 2018/725 lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 13 kohdan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen kromi VI:n osalta.

2 Neuvoston direktiivi (EU) 7 38/2017 lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2 009/48/EY liitteen II muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.