828/2018

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) 5 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 966/2015, seuraavasti:

1 §

Eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) 5 §:ssä tarkoitettuun lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä määrätään lisäksi henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenistä ja heidän varajäsenistään yhden tulee edustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä. Kolmen jäsenen ja heidän varajäsenensä tulee edustaa Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimivaa valtion taidetoimikuntaa. Muut jäsenet ja heidän varajäsenensä opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kuvataiteen tekijöiden keskeisiä järjestöjä ja kuvataiteen alan keskeisiä yhteisöjä kuultuaan.

Lautakunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota sen mukaan kuin opetus- ja kulttuuriministeriö päättää. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

2 §

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä apurahoja koskevien hakemusten tekemisessä ja käsittelyssä noudatettavasta menettelystä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2018

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo Terho

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.