816/2018

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 7 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 761/2016, seuraavasti:

7 a §
Asiakohtainen palkkio kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa

Avustajalle maksetaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tehtävään käytetyn ajan perusteella maksettavan palkkion sijasta asiakohtainen palkkio, ellei erityisistä syistä muuta johdu, seuraavasti:

1) hallintomenettelyssä käsiteltävässä asiassa 600 euroa ja, jos asiassa on ollut erityisen painavia syitä avustajan läsnäoloon turvapaikkapuhuttelussa, 900 euroa;

2) hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa 800 euroa ja, jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 300 euroa;

3) korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valituslupa-asiassa 400 euroa ja, jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 000 euroa.

Palkkio on kuitenkin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, 300 euroa hallintomenettelyssä käsiteltävässä asiassa, 400 euroa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa ja 200 euroa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa, jos kyse on ulkomaalaislain (301/2004) 101 §:ssä tarkoitetusta ilmeisen perusteettomasta hakemuksesta, 102 §:ssä tarkoitetusta uusintahakemuksesta tai 103 §:ssä tarkoitetusta asian tutkimatta jättämisestä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2018.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitussihteeri
Päivi Tiainen-Hyrkäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.