813/2018

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (294/2014) 1 §:n 1 momentti, 3 § ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 685/2017, seuraavasti:

1 §
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakua käytetään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettuun ammatilliseen perustutkintokoulutukseen ja lukiolaissa (714/2018) tarkoitettuun lukiokoulutukseen.


3 §
Lisähaku

Opetuksen järjestäjä päättää hakumenettelystä täytettäessä tässä asetuksessa tarkoitettujen hakujen päättymisen jälkeen täyttämättä jääneitä perusopetuslaissa tarkoitettuja lisäopetuksen opiskelupaikkoja.

12 §
Päätös opiskelijaksi ottamisesta

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tekee 11 §:ssä tarkoitetun valintaesityksen mukaisen päätöksen oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamisesta. Tilanteista, joissa valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa kirjeellä, säädetään perusopetuslain 28 b §:ssä, lukiolain 20 §:ssä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.