785/2018

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Puolustusministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti:

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annetun puolustusministeriön asetuksen (632/2001) 2 §, sekä

lisätään 19 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tiekuljetusmääräyksillä VAK-lain nojalla annettuja tiekuljetussäännöksiä ja määräyksiä;

2) ilmakuljetusmääräyksillä VAK-lain nojalla annettuja ilmakuljetussäännöksiä ja määräyksiä;

3) meri- ja sisävesikuljetusmääräyksillä VAK-lain nojalla annettuja meri- ja sisävesikuljetussäännöksiä ja määräyksiä;

4) toimivaltaisella viranomaisella pääesikunnan teknillistä tarkastusosastoa tai muuta VAK-laissa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista;

5) hallintoyksiköllä Puolustusvoimien organisaatioyksikköä, kuten pääesikuntaa, ilmavoimien, merivoimien tai logistiikkalaitoksen esikuntaa, joukko-osastoa, varikkoa tai vastaavaa;

6) kokeet ja kriteerit käsikirjalla kirjan "The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria" voimassa olevaa painosta;

7) Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvalla kuljetuksella vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 14 kohdassa tarkoitettua kuljetusta ja kuljetus tapahtuu kokokuormana;

8) kokokuormalla kuormaa, jonka Puolustusvoimat lähettää käyttöönsä varatussa ajoneuvossa tai suurkontissa ja jonka kaikki kuormaus- ja purkamistoiminnot suoritetaan Puolustusvoimien ohjeiden mukaisesti; ajoneuvo tai suurkontti voidaan kuormata ja purkaa yhdessä tai useammassa paikassa;

9) Puolustusvoimien ajoneuvolla ajoneuvoa, jonka omistajana tai haltijana on Puolustusvoimien hallintoyksikkö;

10) Puolustusvoimien aluksella alusta, jonka omistajana tai haltijana on Puolustusvoimien hallintoyksikkö;

11) Puolustusvoimien ilma-aluksella ilma-alusta, jonka omistajana tai haltijana on Puolustusvoimien hallintoyksikkö; sekä

12) sotilaallisella harjoituksella viikko- tai päiväpalvelusohjelmaan merkittyä harjoitusta ja koulutusta tai vastaavasti järjestettyä toimintavalmius- taikka muuten erikseen käskettyä harjoitusta, joka on voimassa olevien koulutussuunnitelmien ja -ohjeiden mukainen; sotilaallisiin harjoituksiin liittyvänä työnä ei kuitenkaan pidetä sellaista virka- tai työvoima-apua taikka muuta työtä, jonka tarkoituksena ei pääasiallisesti ole sotilaallisessa toiminnassa tarvittavien erityisten valmiuksien kehittäminen.

19 §
Toiminta poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos tasavallan presidentti on tehnyt asevelvollisuuslain (1438/2007) 32 §:n 4 momentissa tarkoitetun päätöksen, Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvan kuljetuksen ei tarvitse tapahtua kokokuormana päätöksen voimassaolon aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 2018.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.