768/2018

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2018

Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen (540/2012) 11 §:n 1 ja 6 momentti sekä 17, 29 ja 43 § seuraavasti:

11 §

Liiton hallitukseen, jossa maan eri osien ja kummankin kieliryhmän on oltava edustettuina, kuuluu liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä. Kullakin viimeksi mainitulla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien on oltava asianajajia ja heidät valitaan valtuuskunnan varsinaisessa kevätkokouksessa, jolloin heidän toimikautensa alkaa.


Hallituksessa tulee olla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi:

1) kolme jäsentä Helsingin osastosta, joista vuosittain yksi on erovuorossa;

2) yksi jäsen Turun tai Satakunnan osastosta;

3) yksi jäsen Hämeen, Päijät-Hämeen tai Keski-Suomen osastosta;

4) yksi jäsen Kymen, Mikkelin tai Itä-Suomen osastosta; sekä

5) yksi jäsen Vaasan, Oulun tai Lapin osastosta;

6) ruotsinkielisten asianajajien edustaja.

17 §

Valtuuskunnan jäseninä ovat liiton osastojen kutakin osaston alkavaa neljääkymmentä jäsentä kohden valitsema jäsen (osastokiintiö) sekä valtuuskunnan keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita ei lasketa mukaan osastokiintiöön.

Valtuuskunnan varajäsenet eivät ole varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä.

Valtuuskunnan jäsenten tulee olla asianajajia. Osastojen valitsemien jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa 1 päivänä maaliskuuta sinä vuonna, jona heidät valitaan, ja jatkuu kolme vuotta. Mikäli varsinainen jäsen eroaa kesken toimikautensa, siirtyy osaston varajäsenlistalla ensimmäisenä oleva varajäsen varsinaisen jäsenen tilalle valtuuskunnan jäseneksi varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Joka on ollut valtuuskunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta, voidaan valita uudelleen samaan tehtävään vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä edellä on sanottu, ei estä valtuuskunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta toiminutta tulemasta valituksi sen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaa valinnasta päättävän valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen talvikokouksen päättyessä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan kerran valita uudelleen tehtäväänsä.

29 §

Osaston on 17 §:n määräyksiä noudattaen vuosittain helmikuun 15 päivään mennessä valittava edellisen vuoden joulukuun 31 päivän jäsenlukunsa perusteella valtuuskuntaan edustajansa niiden tilalle, joiden toimikausi päättyy (osastokiintiö). Jäsenlukuun lasketaan mukaan EU-asianajajat, joilla on myös äänioikeus osaston kokouksissa.

Osastojen tulee valita varajäseniä vähintään puolet varsinaisten jäsenten lukumäärästä.

Osastojen tulee ylläpitää listaa valtuuskunnan jäsenten varajäsenistä. Varajäsenten järjestys listalla määräytyy vuosikokouksen vaaleissa saatujen äänten perusteella ja äänten mennessä tasan järjestys ratkaistaan arvalla. Mikäli vuosikokoukseen osallistujista kaksi kolmasosaa niin päättää, voidaan päättää myös muusta järjestyksestä.

Liiton pääsihteerin on tammikuun 10 päivään mennessä lähetettävä kunkin osaston hallitukselle luettelo asianomaiseen osastoon edellisen joulukuun 31 päivänä kuuluneista jäsenistä ja EU-asianajajista.

43 §

Päätös, jolla jäsen on erotettu liitosta tai EU-luetteloon merkitty on poistettu kurinpidollisena seuraamuksena luettelosta, on saatettava liiton jäsenten tietoon viipymättä sen jälkeen, kun päätös on tullut noudatettavaksi.

Päätös, jolla jäsen on liiton hallituksen päätöksellä erotettu liitosta tai poistettu asianajajaluettelosta, on saatettava liiton jäsenten tietoon viipymättä sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitusneuvos
Kirta Heine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.